سوز دل


ارزشش را داشت؟

برگشت نگام کرد و با صدای پر بغض گفت:

اگه یه روزی بری،نمونی،نخوای باشی 

نابود میشم...

من که نرفتم،من که تصمیم به نماندن نگرفتم و کسی که نخواست باشد هم من نبودم...

فقط یک سوال از شما دارم غریبه؛

آنکسی که بخاطرش

هردویمان را نابود کردی،ارزشش را داشت؟؟


Designed By Erfan Powered by Bayan